Adlibris

Information om Adlibris garn

Uppdaterad

Adlibris har valt att köpa garn från en tillverkare i Indien vars produktionsanläggning tillverkar bomullsgarn av en mycket jämn och hög kvalitet.
Tillverkaren har stort fokus på miljöanpassad produktion, och har den senaste teknologin för vattenrening.

Allt vatten som passerar i produktionen renas i bassänger där bakterier används för att rena vattnet, varav hela 97% blir helt rent och sedan återgår till produktionens vattencykel.
Ca 2% är salter som skiljs från vattnet och sedan också återanvänds i produktion. Resterande 1% blir ett restavfall som skickas till en extern anläggning för att tas om hand.

Adlibris inköpsavdelning besöker fabriken årligen och har en transparant dialog kring kvalitet, CSR-arbete och miljöfrågor.