Adlibris

Information om Adlibris garn

Uppdaterad

Adlibris har valt att köpa garn från en tillverkare i Indien vars produktionsanläggning tillverkar bomullsgarn med mycket jämn och hög kvalitet.

Tillverkaren har stort fokus på miljöanpassad produktion och har den senaste teknologin för vattenrening.

Allt vatten som passerar i produktionen renas i bassänger där bakterier används för att rena vattnet. Hela 97% blir helt rent och sedan återgår till produktionens vattencykel. Ca 2% är salter som skiljs från vattnet och sedan också återanvänds i produktion. Resterande 1% blir restavfall som skickas till en extern anläggning för hantering.

Adlibris inköpsavdelning besöker fabriken årligen och har en transparent dialog kring kvalitet, CSR-arbete och miljöfrågor.