Adlibris

Kan någon annan hämta ut ditt paket?

Uppdaterad

Det går bra att någon annan person hämtar ut ditt paket från utlämningsstället. Det krävs då att personen har med sig både din och sin egen giltiga ID-handling. Det räcker alltså inte med en kopia av din giltiga ID-handling.